Angajatii scolii

 

Nr. crt Numele  și prenumele-personal angajat

 

funcția
1 prof.înv.primar Brînduș Mirela Margareta

 

personal de conducere /director
2 Biștea Iulia personal didactic de predare /educatoare

 

3 Luca –Rădulescu Marina personal didactic de predare /educatoare

 

4 Iamandei Alina personal didactic de predare /educatoare

 

5 Buriu Ramona Ștefanilia

 

personal didactic de predare /prof.înv.preșcolar
6 prof.înv.primar Voinea Iuliana

 

personal didactic de predare /prof.înv.primar
7 prof.înv.primar Brînduș Mirela Margareta

 

personal didactic de predare /prof.înv.primar
8 inst.Alexe Carmen Florentina

 

personal didactic de predare/ institutor
9 înv. Voinea Tudor

 

personal didactic de predare/învățător
10 prof.înv.primar Nica Olguța

 

personal didactic de predare /prof.înv.primar
11 înv.Tănase Alisa Loredana

 

personal didactic de predare/învățător
12 prof.Popa Viviana

 

personal didactic de predare /profesor
13 prof.Liciu Roxana

 

personal didactic de predare /profesor
14 prof.Sofron Irina

 

personal didactic de predare /profesor
15 prof.Goran Nela

 

personal didactic de predare /profesor
16 prof.Belecciu Alina

 

personal didactic de predare /profesor
17 prof.Oprea Daniela

 

personal didactic de predare /profesor
18 prof.Tucă Ștefan

 

personal didactic de predare /profesor
19 prof.preot Roșu Viorel

 

personal didactic de predare /profesor
20 prof.preot Carabuz Tănase personal didactic de predare /profesor
21 Dincă Carmen Camelia

 

personal didactic auxiliar/ contabil
22 Hurjei Adriana Teodora

 

personal didactic auxiliar/secretar
23 Moisescu Georgiana

 

personal didactic auxiliar/administrator
24 Lazăr Eliza

 

personal nedidactic/ îngrijitoare
25 Ștefan Viorica

 

personal nedidactic/ îngrijitoare
26 Teșeleanu Tudorița

 

personal nedidactic/îngrijitoare
27 Bratu Vasile

 

personal nedidactic/muncitor întreținere
28 Stoian Gheorghe

 

personal nedidactic/paznic

 
Această listă se face publică si se afișează potrivit art.2 al notei MENCS nr. 549/DGMRȘ/06.05.2016
“ La avizierul și pe site-ul fiecărei unități de învățământ să fie afișată lista nominală cu tot personalul angajat în unitatea de învățământ în anul școlar 2015-2016”

Director,
prof.înv.primar Brînduș Mirela Margareta